OTP Bank

MoneyGram

MoneyGram është një kompani me qendër në Texas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe degë në më shumë se 200 vende të tjera të botës. Ajo ofron shërbime të transferimit të parave në të gjithë rrjetin e saj ndërkombëtar. MoneyGram është një nga mënyrat më të sigurta dhe më të shpejta për të dërguar dhe marrë pará në të gjithë vendet ku kjo kompani është prezente.

Përfitimet

 • Dërgime dhe pritje transfertash në të gjithë botën atje ku MoneyGram ka përfaqësi.

 • Transferta brenda ditës.

 • Procesim shumë i thjeshtë

Si mund të përfitoni shërbimin MoneyGram për të dërguar para

 • Paraqituni ne nje nga deget e OTP.

 • Paraqisni një Pasaportë ose Kartë Identiteti dhe plotësoni formën e kërkuar.

 • Dorëzoni paratë tek punonjësi i Bankës OTP Albania. Ju do t’ju dorëzohet një mandat për depozitimin e parave dhe një Numër Reference.

Si mund të përfitoni shërbimin MoneyGram për të pritur para

 • Lajmëroni pritësin e parave për shumën e saktë dhe Numrin e Referencës nëpërmjet të cilit do të tërhiqen paratë.

 • Dërguesi i parave do t’ju njoftojë për shumën e parave që do të merrni dhe Numrin e Referencës.

 • Përdorni formën e pritjes së parave dhe së bashku me ID tuaj paraqituni pranë punonjësit të një dege të Bankës OTP Bank.

 • Punonjësi i Bankës OTP Bank do të vendosë informacionin e dhënë nga ju në sistem, për të verifikuar nëse paratë kanë ardhur ose jo, para se ju të bëni tërheqjen e shumës.

 • Paraqisni një Pasaportë ose Kartë Identiteti.

*Kliko këtu për të parë listën e çmimeve të dërgimit të fondeve nëpërmjet MoneyGram.