OTP Bank

Unik

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër: Aparate elektrike dhe elektronike, Mobilje për shtëpinë tuaj, Pajisje për ajër të kondicionuar, Kompjuter personal, Financimin e pushimet tuaja, Studimet e fëmijëve, etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Unik është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qëndrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i shpejtë;
 • Me pak dokumentacion të nevojshëm;
 • Nuk nevojitet kolateral;
 • Financim i menjëhershëm;
 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira.

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe çertifikatë familjare.

Kushtet (për klientët pagamarrës në OTP Bank)

 • Shumë financimi deri në 750,000 Lekë;
 • Afat shlyerje deri në 7 vjet.
 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë.
 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë;
 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën LEK.