OTP Bank

Unik

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër: Aparate elektrike dhe elektronike, Mobilje për shtëpinë tuaj, Pajisje për ajër të kondicionuar, Kompjuter personal, Financimin e pushimet tuaja, Studimet e fëmijëve, etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Unik është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qëndrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i shpejtë;
 • Pa garantor;
 • Nuk nevojitet kolateral;
 • Financim i menjëhershëm;
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë lehtësira.

Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe certifikatë familjare.

Kushtet

 • Shumë financimi deri në 1,000,000 Lekë për të gjithë pagamarrësit në OTP Bank Albania dhe deri në 500,000 Lekë për pagamarrës në banka të tjera.
 • Afat shlyerje deri në 7 vjet.
 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën lek.
 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë.
 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë :

Kohëzgjatja Pagamarrës në OTP Bank Albania Pagamarrës në banka të tjera
Fikse për 3 vitet e para 10% 11%
Më pas  B.TH 12M + 8.5%
(min. 10%)
 B.TH 12M + 9.5%
(min. 11%)

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: