OTP Bank

Mini Ekspres

Kredia Mini Ekspres ju mundëson të mira si këto në vijim:

 • Pajisje elektroshtëpiake

 • Kompjuter personal, telefon apo lojra elektronike

 • Mobilje, etj

 

Përfitimet

 • Fonde të shpejta

 • Proces shumë i thjeshtë dhe i qartë

 • Dokumentacioni i paktë dhe i thjeshtë

 • Pa kolateral dhe pa dorëzanës

 • Kreditim në LEK

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Me shumë mbi Kredinë Mini Ekspres

 • Shuma maksimale e financimit deri nё 200,000 Lekë*

  *deri në 500,000 Lekë për disa tregtarë, bazuar në marrëveshje specifike me bankën.

 • Normё interesi tepёr konkuruese, fikse pёr tё gjithё kohёzgjatjen e kredisё

 • Afat shlyerje deri nё 3 vjet

 • Financim tё menjёhershёm pa kolateral dhe pa garantor

 • Kёste mujore tё pandryshueshme pёr tё gjithё kohёzgjatjen e kredisё

 • Shlyerje tё parakohshme tё kredisё nё ҫdo moment pa komision

 • Kredia ofrohet vetёm nё LEK.

 

Dokumentat e kërkuara

 • Dokument identifikimi

 • Vёrtetim i tё ardhurave.

 

Këtu mund te shkarkoni informacionin parakontraktual për Kredinë Mini Ekspres me 0%.

Këtu mund te shkarkoni informacionin parakontraktual për Kredinë Mini Ekspres me 10%.

Këtu mund te shkarkoni informacionin parakontraktual për Kredinë Mini Ekspres me 13%.

Dokumentat e kërkuara

 • dokument identifikimi

 • vёrtetim tё tё ardhurave.