OTP Bank

Kredia për shtëpi

Me këdo që të jesh, ngado që të shkosh, gjithmonë do të duash të kthehesh në shtëpinë tënde...
Me kredinë për shtëpi nga OTP Bank Albania, duke nisur nga 1.9% normë interesi për vitin e parë, shtëpia mund të jetë e jotja.

Kush mund të marrë kredi

Kredia për shtëpi është e vlefshme për të gjithë rezidentët në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si dhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet dhe kushtet

 • 1.9% normë interesi fikse për vitin e parë në Euro
 • 2.9% normë interesi fikse për vitin e parë në Lek
 • Financim deri në 90%
 • Shuma maksimale 300,000 Euro
 • Kohëzgjatje 30 vjet

 

Siguri Kredie

 • Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 125% të vlerës së kredisë.
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë.
 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete në masën 100% të kredisë dhe sigurim prone në masën 110% të kredisë.

 


Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentat e kërkuara

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për kredinë për blerje dhe ndërtim shtëpie.

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: