OTP Bank

PIN over SMS

 lnstruksion per marrjen e kodit PIN me SMS

Kujdes: Mbani dhe ruani kete instruksion si edhe letren ku vendoset karta deri ne fund te procesit te pajisjes me kodin PIN-in perkates.

 

Elementët e sigurisë:

 

  • ID ne zarf: vlere unike identifikuese, te cilen e gjeni te printuar ne letren ku eshte e vendosur karta;

CUSTOMER lD 301423491

  • Numri Personal te cilin e gjeni ne dokumentin tuaj identifikues (ID/Pasaporte).

Procesi:

 

  1. Pasi te keni marre Welcome SMS nga ana e bankes per sherbimin Card PIN via SMS, mund te nisni kerkesen tuaj ne numrin e dedikuar te telefonit: +355692815960.
  1. Kerkesa juaj duhet te jete ne formatin: ID ne zarf & numer personal, te vendosura se bashku pa hapesira apo simbole.

Shembull: 12345678J55811039M

  1. Ne rast se keto dy te dhena dergohen te sakta dhe nga numri i telefonit i regjistruar ne Banken OTP Albania ne momentin e aplikimit per karten, ne telefonin tuaj dote mberrije SMS me kodin PIN.

lnformacion:

  • Ju duhet te keni kredit ne telefon ose nje pakete te aktivizuar per te derguar SMS. Ju keni 30 dite kohe per te nisur kerkesen e marrjes se kodit PIN me SMS! Nese ju nuk e dergoni kerkesen brenda ketij afati, kodi PIN do te printohet ne leter dhe ju duhet te paraqiteni ne banke disa dite me pas per t’u pajisur me PIN-in e kartes suaj.
  • Ju keni maksimalisht 3 tentativava te lejueshme per te marre kodin PIN me SMS. Ju duhet te dergoni kerkesen per PIN vetem nga numri i telefonit qe keni regjistruar ne sistemin e bankës.
  • Nese elementet e sigurise vendosen gabim 3 here apo SMS dergohet nga nje numer i ndryshem telefoni nga numri i regjistruar ne sistemin e bankes, ju nuk keni me mundesi per ta marre kodin PIN me SMS por duhet te paraqiteni ne nje nga deget e bankes.

Per me shume informacion, ju lutem kontaktoni Qendren e Sherbimit te Cilesise 24/7 ne numrin 0800 48 48,

+355 68 (69) 4012121 ose paraqituni ne nje nga deget tona.

Me respekt,