OTP Bank

ATM Cash IN

Dëshiron të Depozitosh xhiron ditore?

Banka jonë e çmon kohën tënde dhe me këtë në mendje ofron ATM Cash in.

• Kursen kohën për të shkuar në bankë
• Shmang pritjen në rradhë të gjata
• Rrit sigurinë duke evituar mbajtjen e sasive të konsiderueshme të parave të thata

Për të përdorur këtë shërbim, duhet të:

• Kesh një llogari të hapur në OTP Bank Albania në monedhat Lek dhe/ose Euro dhe një kartë të lidhur më të;
• Mund të depozitosh në monedhë të ndryshme ngamonedha e kartës, në Lek ose Euro;
• Përdoren për Cash-In kartat e Debitit dhe të Kreditit;
• Përfiton komision 0 për depozitim në ATM, ndërsa në degë aplikohet komision;