OTP Bank

Kartat Debit Mastercard

 • Vlefshmëria: 5 Vjet.
 • Mundësia e marrjes së PIN nëpërmjet SMS.
 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Bank.
 • Pagesa dhe blerje në Internet dhe në POS, brenda dhe jashtë vendit.
 • Autorinovimi:Në momentin e skadimit të kartës ekzistuese, nëse klienti nuk paraqitet në Bankë për të kërkuar mosrinovimin, automatikisht prodhohet karta e re.
 • Mundësi mbyllje para afatit: Klienti mund të mbyllë kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës.
 • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi.

Më shumë përfitime të kartës Debit Mastercard

 • Tërheqje parash në ATM brenda dhe jashtë vendit:
 • Shuma maksimale ditore: 70,000 ALL
 • Numri maksimal i tërheqjeve ditore: 10
 • Blerje në pika shitjeje (POS) brenda dhe jashtë:

Shuma maksimale ditore: 200,000 ALL

Numri maksimal i pagesave: pa limit

 • Blerje në Internet:

Shuma maksimale ditore: 35,000 ALL

 • Monedha: LEK
 • Limiti maksimal ditor i përdorimit të kartës për tërheqje në ATM, pagesa në POS dhe blerje në Internet: 300,000 ALL
 • Limiti maksimal javor i përdorimit të kartës për tërheqje në ATM, pagesa në POS dhe blerje në Internet : 500,000 ALL
 • Limiti maksimal mujor i përdorimit të kartës për tërheqje në ATM, pagesa në POS dhe blerje në Internet : 700,000 ALL

Limitet e mësipërme janë vendosur paraprakisht nga banka. Me kërkesë të klientit këto limite mund të ndryshohen dhe ti përshtaten nevojave të tij.

 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
 • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
 • Klienti ka mundësi të zhbllokojë PIN off line në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

SIGURIA ONLINE

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.
 • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një instruksion me pikat kryesore që duhet të kihen parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.

Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.

Shërbimi 3D Secure

Këtu mund të lexoni më shumë rreth shërbimit 3D Secure që do t’ju shërbejë për blerje online.