OTP Bank

Karta e Biznesit

Përfitimet nga Karta e Biznesit

 • Aksesoni (ju dhe/ose stafi i caktuar prej jush) fondet në llogarinë tuaj të biznesit në çdo moment
 • Tërheqje CASH nga llogaria juaj në të gjitha ATM-të nëpër botë
 • Pagesa dhe blerje për llogari të biznesit tuaj në të gjitha pikat e shitjes POS në botë
 • Blerje në Internet për llogari të biznesit tuaj/li>
 • Informacion për gjendjen e llogarisë në të gjitha ATM-të e OTP Bank
 • Mundësi tërheqje në ATM brenda dhe jashtë Shqipërisë:
  • Limit i tërheqjes – 150.000 Lek/ditë
  • Numri i pagesave – pa limit
 • Pagesa në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë:
  • Limit i pagesave – 450.000 Lek/ditë
  • Numri i pagesave – pa limit
 • Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi.

Kushtet e përgjithshme

 • Karta është e vlefshme për një periudhë 5 vjecare dhe rinovohet në mënyrë automatike.
 • Mundësi pajisje me disa karta të lidhura me llogarinë tuaj të biznesit, të cilat mund të përdoren nga i gjithë stafi juaj që ka të drejta në llogarinë e biznesit.
 • Limitet dhe të drejtat e përdorimit për secilën kartë përcaktohen nga ju.

Siguria Online

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.
 • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një udhëzues me pikat kryesore që duhet të keni parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.
 • Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.

Shërbimi 3D Secure

Këtu mund të lexoni më shumë rreth shërbimit 3D Secure që do t'ju shërbejë për blerje online.