OTP Bank

Karta Debit Mastercard GOLD

Përfituesit e MasterCard Gold

Karta MasterCard Gold është e vlefshme për të gjithë klientët që marrin pagë ose pension në Shqipëri.

Përfitimet

 • Monedha Lek.
 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Banka dhe në POS brënda vendit.
 • Pagesa në Internet dhe në POS, brënda dhe jashtë vendit.
 • Siguri maksimale përmes teknologjisë Chip & PIN.
 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

Më shumë mbi Kartën MasterCard Gold

 • Shuma maksimale ditore për tërheqje në ATM 100.000 ALL, numri maksimal i terheqjeve ditore: 15.
  • Shuma maksimale ditore për blerje në pika shitjeje (POS) 400,000 ALL, numri maksimal i pagesave: pa limit.
  • Limitet e mësiperme janë vendosur paraprakisht nga banka. Me kërkesë të klientit këto limite mund të ndryshohen dhe ti përshtaten nevojave te tij.
  • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
  • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
  • Klienti ka mundësi të zhbllokojë PIN off line në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
  • Vlefshmëria 3 Vjet.
  • Autorinovimi: Në momentin e skadimit të kartës ekzistuese, nëse klienti nuk paraqitet në Bankë për të kërkuar mosrinovimin, automatikisht prodhohet karta e re.
  • Mundësi mbyllje para afatit: Klienti mund të mbyllë kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës.
  • Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi.
  • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi.

Siguria Online

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.
  • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një udhëzues me pikat kryesore që duhet të keni parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.
  • Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.

3D Secure

Këtu mund të lexoni më shumë mbi shërbimin 3D Secure që do t’ju shërbejë për blerjet online.