OTP Bank

Karta Debit Mastercard GOLD

Përfituesit e MasterCard Gold

Karta MasterCard Gold është e vlefshme për të gjithë klientët që marrin pagë ose pension në Shqipëri.

Përfitimet

 • Monedha Lek.
 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Banka dhe në POS brënda vendit.
 • Pagesa në Internet dhe në POS, brënda dhe jashtë vendit.
 • Siguri maksimale përmes teknologjisë Chip & PIN.
 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

Më shumë mbi Kartën MasterCard Gold

 • Shuma maksimale ditore për tërheqje në ATM 100.000 ALL, numri maksimal i terheqjeve ditore: 15.
  • Shuma maksimale ditore për blerje në pika shitjeje (POS) 400,000 ALL, numri maksimal i pagesave: pa limit.
  • Limitet e mësiperme janë vendosur paraprakisht nga banka. Me kërkesë të klientit këto limite mund të ndryshohen dhe ti përshtaten nevojave te tij.
  • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
  • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
  • Klienti ka mundësi të zhbllokojë PIN off line në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.
  • Vlefshmëria 3 Vjet.
  • Autorinovimi: Në momentin e skadimit të kartës ekzistuese, nëse klienti nuk paraqitet në Bankë për të kërkuar mosrinovimin, automatikisht prodhohet karta e re.
  • Mundësi mbyllje para afatit: Klienti mund të mbyllë kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës.
  • Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi.
  • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi.

Siguria Online

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.
  • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një udhëzues me pikat kryesore që duhet të keni parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.
  • Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.

3D Secure

Këtu mund të lexoni më shumë mbi shërbimin 3D Secure që do t’ju shërbejë për blerjet online.

This site is registered on wpml.org as a development site.