OTP Bank

Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Përfitimet

  • Norma interesi që rriten çdo vit;
  • Përfitim të interesave çdo vit në llogarinë tuaj;
  • Mundësi e tërheqjes se fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi, duke përfituar interesat e viteve te mëparshëm

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:

  • Pasaportë ose Kartë Identiteti

Më shumë mbi Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

  • Depozita ofrohet në monedhën Lekë
  • Shuma minimale: 100,000 Lekë
  • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës
  • Maturimi: 5 dhe 7 vjet

Interesi I depozitës

Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar  Viti I  Viti II  Viti III  Viti IV  Viti V  Viti VI  Viti VII
5 Vjeçare 1.10% 1.50% 2.00% 2.90% 5.50%
7 Vjeçare 1.00% 1.90% 2.00% 3.50% 4.30% 5.40% 7.10%

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al.