OTP Bank

Depozita 18 Mujore

Përfituesit e depozitës 18 Mujore

Kjo depozitë i ofrohet çdo klienti lndivid të ri ose ekzistues.

Përfitimet

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën 18 Mujore:

 • Përfitimi i interesave në llogarinë tuaj çdo 6 muaj
 • Tërheqje e interesave të përfituara pa e prishur depozitën
 • Mbyllje e depozitës përpara afatit të maturimit në çdo moment
 • Përfitim i interesave të gjashtëmujorëve paraardhës referuar datës së mbylljes

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e kërkuara për çeljen e një depozite “18 Mujore”

 • Pasaportë ose Kartë Identiteti
 • Shuma minimale prej 50,000 LEK / 500 USD

Me shume mbi Depoziten “18 Mujore"

Interesa tepër të favorshme prej:

Depozita 18 Mujore Gjashtëmujori I Gjashtëmujori II Gjashtëmujori III
Lek  50,000 – 5,000,000  0.50%  0.70% 3.00%
Lek Mbi 5,000,001 0.60% 0.80% 3.50%
USD 500 – 50,000 $ 0.10% 0.40% 0.70%
USD Mbi 50,001 $ 0.10% 0.50% 1.20%
 • Shuma minimale e depozitës 50,000 ALL/ 500 USD
 • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;
 • Maturimi: 18 muaj;
 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj çdo 6 muaj;
 • Banka ju ofron mundësinë e tërheqjes së fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi*;

*Në rast thyerje të depozitës para afatit të maturimit, Ju nuk do të përfitoni interesin e akumuluar gjatë 6 mujorit aktual.

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

 

This site is registered on wpml.org as a development site.