OTP Bank

Depozita 18 Mujore

Kjo depozitë është një depozitë me afat e ofruar për të gjithë klientët individë të rinj ose ekzistues të bankës. Interesat e kësaj depozite kreditohen në llogarinë rrjedhëse çdo 6 muaj dhe ti ke të drejtë t’i tërheqësh ato.

Avantazhet

  • Fito një të ardhur të rregullt çdo 6 muaj
  • Kjo depozitë hapet në dy monedha: Euro dhe USD
  • Norma interesi konkurruese deri në 2.50% në Euro dhe 1.20% në USD
  • Mundësi aksesi të fondeve para afatit të maturimit
  • Mbyllje e depozitës para afatit të maturimit në çdo moment

Dokumentacioni i kërkuar

  • Shuma minimale e kërkuar është: 500 EUR/ 500 USD
  • Nuk aplikohet një shumë maksimale
  • Nuk mund të bëhen depozitime shtesë mbi kapitalin fillestar të investuar
  • Për hapjen e depozitës nevojitet një kartë identiteti ose pasaportë

 

Këtu mund të shkarkosh Buletinin e Normave të Interesit të Depozitave për Individë sipas Kushteve të Punës në fuqi.