OTP Bank

Dita kombëtare e Francës

Banka OTP Albania ka mbështetur ditën kombëtare të Francës. Ky event u zhvillua më dt. 14 korrik 2019 në Pallatin e Brigadave. Në këtë event pjesëmarrësit ishin të shumtë nga fusha si kultura, sporti, mediat, politika, etj.