1920×470 Depozita Horizont Fikse

otp depozita horizont

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë