OTP Bank

Shumë më tepër se një degë… Brandi OTP prezent në zemër të Tiranës

Press releases and notifications

Në këtë rubrikë do të gjeni të pasqyruar veprimtarinë e Bankës OTP Albania nëpërmjet njoftimeve për shtyp.
Për të marrë kontakt me Bankën apo me titullarët e saj për qëllime mediatike, jeni të lutur të kontaktoni:
Znj. Jonila Janku
Drejtor i Departamentit Marketing, Komunikimi dhe PR
E mail: jonila.janku@otpbank.al ; info@otpbank.al
Cel : +355 69 2121 244
Tel. : +355 44 538 133

Shumë më tepër se një degë… Brandi OTP prezent në zemër të Tiranës

Më shumë