OTP Bank

Financim afatshkurtër

Përfitimet

  • Overdraft i aprovuar për llogarinë e biznesit
  • Kredi Likuiditeti
  • Lehtësi kredituese për kapitalin qarkullues
  • Letër me vlerë komerciale me ulje
  • Kuadri i faciliteteve të kreditimit – linjat e kreditimit për qëllime të shumëfishta për kapitalin e punës, garanci, letra kreditimi, limitet FX dhe SWAP dhe limitet Forward.