OTP Bank

Letër Kredi

Banka jonë ofron llojet e mëposhtme të letër kredive:

  • Letër Kredi Importi
  • Letër Kredi Eksporti
  • Letër Kredi “Stand by”
  • Dokumenta për arkëtim

Ne ju ofrojmë asistencë dhe konsulencë financiare profesionale për interpretimin e afateve dhe kushteve të praktikave tregtare ndërkombëtare dhe lëshimin e dokumentacionit përkatës.