OTP Bank

Paketa Pro

Përfitimet

 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë;
 • Tërheqje dhe depozitime pa komision nga llogaria rrjedhëse;
 • Aksesim 24 orë në ditë, në 7 ditë të javës i Llogarisë Rrjedhëse nëpërmjet Kartës së Debitit;
 • Tërheqje nëpërmjet Kartës së Debitit pa komision në çdo ATM të OTP Bank;
 • Pagesë pa komision në çdo POS brenda vendit;
 • Mundësi e aksesimit të llogarisë nga të gjtha ATM dhe POS jo vetëm brenda por edhe jashtë vendit;
 • Blerje në internet nëpërmjet Kartës së Debitit duke shfrytëzuar fondet në llogarinë e biznesit;
 • Informacion i menjëhershëm për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga Llogaria Rrjedhëse, nëpërmjet shërbimit SMS Banking;
 • Kryerjen e pagesave të faturave të ndryshme utilitare, kryerja e pagesave të Tatimeve dhe të Taksave, të Sigurimeve Shoqërore etj, nëpërmjet shërbimit Online Banking;
 • Kryerja e transfertave brenda dhe jashtë vendit për llogari të biznesit pa qënë e nevojshme që klienti të paraqitet në bankë;

 

Kushtet e përgjithshme

 • Paketa ofrohet pa afat;
 • Përmbajtja e paketës:
  • -Llogari rrjedhëse
  • -Kartë debiti MasterCard për Person Fizik
  • -SMS Banking
  • -Online Banking