OTP Bank

Debitim Direkt

Përfitimet

 • Pagesa mund të kryhet automatikisht nga llogaria juaj, pa qenë e nevojshme që ju të jeni i pranishëm në degë.
 • Shërbimi është falas
 • Ju mund të kryeni pagesën mujore të faturës së:
  • One Albania
  • OSHEE
  • Vodafone

Kushtet e përgjithshme

 • Afati – Ky shërbim fillon dhe mbaron me autorizimin dhe revokimin me shkrim të autorizimit nga ana e klientit.
 • Pagesat kryhen një herë në muaj dhe datën e pagesës e përcakton banka.
 • Klienti mund të urdhërojë më shumë se një pagesë me Debitim Direkt nga e njëjta llogari.
 • Ju duhet të autorizoni Bankën për të aktivizuar shërbimin e Debitimit Direkt