OTP Bank

Ekspres

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër: Aparate elektrike dhe elektronike, Mobilje për shtëpinë tuaj, Pajisje për ajër të kondicionuar, Kompjuter personal, Financimin e pushimet tuaja, Studimet e fëmijëve, etj.

Kredia Konsumatore Ekspres është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qëndrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

  • Proçes i shpejtë
  • Me pak dokumentacion të nevojshëm
  • Nuk nevojitet kolateral
  • Financim i menjëhershëm
  • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira.

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe çertifikatë familjare.

Kushtet (për klientët pagamarrës në OTP Bank)

 • Shumë financimi deri në 2, 000,000 Lekë;
 • Afat shlyerje deri në 7 vjet;
 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë ;
 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë ;
 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën LEK.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Konsumatore Ekspres.