OTP Bank

Paketa Vizion

Banka jonë i kushton shumë rëndësi mënyrës me të cilën i shërbehet klientit si dhe plotësimit të nevojave të çdo klienti që hyn në degët tona. Për t’ju gjendur sa më pranë klientëve tanë dhe nevojave të tyre, banka ka krijuar një paketë të veçantë për të gjithë ata klientë që administrojnë një biznes të vogël. Qëllimi i krijimit të kësaj pakete është vetëm një: Banka të mund të lehtësojë sa më shumë marrëdhënien e përditëshme me klientin. “Paketa Vizion” është një grupim produktesh dhe shërbimesh e ndërtuar për përmbushjen e nevojave për klientët “Biznes Shumë i Vogël”.

 

Përfitimet

 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë;
 • Tërheqje dhe depozitime pa komision nga llogaria rrjedhëse;
 • Përdorim 24 orë në ditë, në 7 ditë të javës i llogarisë së biznesit nëpërmjet kartës së debitit;
 • Tërheqje nëpërmjet kartës së debitit pa komision në çdo ATM të OTP Bank;
 • Pagesë pa komision në çdo POS brenda vendit;
 • Mundësi e pëdorimit të llogarisë nga të gjtha ATM dhe POS jo vetëm në Shqipëri por edhe jashtë vendit;
 • Blerje në internet nëpërmjet kartës duke shfrytëzuar fondet në llogarinë e biznesit;
 • Informacion i menjëhershëm për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga llogaria e biznesit, nëpërmjet shërbimit SMS Banking;
 • Kryerjen e pagesave të faturave të ndryshme utilitare, kryerja e pagesave të Tatimeve dhe Taksave, Sigurimeve Shoqërore etj, nëpërmjet shërbimit Online Banking.
 • Kryerja e transfertave brenda dhe jashtë vendit për llogari të biznesit pa qenë e nevojshme që klienti të paraqitet në bankë.

Kushtet e përgjithshme

 • Paketa ofrohet pa afat;
 • Përmbajtja e paketës:
 • -Llogari rrjedhëse;
 • -Kartë debiti MasterCard Biznes;
 • -SMS Banking;
 • -Online Banking;
 • Klientëve ju aplikohet komision mujor për paketën. Komisioni mbahet nga llogaria rrjedhëse në fund të çdo muaji.