OTP Bank

Llogari rrjedhëse

Përfitimet

 • Në llogarinë tuaj rrjedhëse ju mund të depozitoni para në çdo kohë dhe çdo shumë.
 • Ju mund të tërhiqni para nga llogaria rrjedhëse në çdo kohë dhe në shifrat sipas kushteve të punës.
 • Mund të kryeni veprime në çdo degë të rrjetit të OTP Bank.
 • Mund të tërhiqni cash në çdo ATM brënda dhe jashtë vendit.
 • Mund të kryeni transferta brenda dhe jashtë vendit.
 • Mund të shlyeni detyrimet tuaja kundrejt palëve të treta (Institucioneve Shtetërore apo bashkëpunëtorëve tuaj) brënda bankës pa komision!
 • Paguani faturat utilitare, të ujësjellësit, energjisë elektrike etj.
 • Paguani faturën tuaj të telefonisë fikse apo celulare.
 • Nëpërmjet Llogarisë Rrjedhëse urdhëroni transferta apo derdhje për palë të treta në emrin tuaj.
 • Pranoni në llogari pagesa nga brenda apo jashtë bankës.
 • Kreditoni të ardhurat tuaja nga punësimi nëpërmjet Llogarisë Rrjedhëse në Bankën OTP Bank dhe përfitoni nga avantazhet e paketës “Elite” e dedikuar për punonjësit payroll.
 • Mund të përfitoni edhe shërbimin e bankës virtuale.

Dokumentacioni

 • Mjafton një Pasaportë / Kartë Identiteti dhe një dokument zyrtar për adresën (faturë OSHEE, ujë, telefoni etj).

Kushtet e përgjithshme

 • Përfituesit e llogarisë mund të jenë Individë ose Biznese.
 • Çelja e llogarisë bëhet pa komision.
 • Gjendja minimale fillestare në llogari 1,000 Lek ose 10 EUR/USD/CHF/GBP.