OTP Bank

Karta e Biznesit

Përfitimet

 • Aksesoni (ju dhe/ose stafi i caktuar prej jush) fondet në llogarinë tuaj të biznesit në çdo moment
 • Tërheqje CASH nga llogaria juaj në të gjitha ATM-të nëpër botë
 • Pagesa dhe blerje për llogari të biznesit tuaj në të gjitha pikat e shitjes POS në botë
 • Blerje në Internet për llogari të biznesit tuaj
 • Informacion për gjendjen e llogarisë në të gjitha ATM-të e OTP Bank
 • Mundësi tërheqje në ATM brenda dhe jashtë Shqipërisë:

– Limit i tërheqjes – 150.000 Lek/ditë

– Numri i pagesave – pa limit

 • Pagesa në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë:

– Limit i pagesave – 450.000 Lek/ditë

– Numri i pagesave – pa limit

 • Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi.

Kushtet e përfitimit të kartës

 • Karta është e vlefshme për një periudhë 5 vjecare dhe rinovohet në mënyrë automatike.
 • Mundësi pajisje me disa karta të lidhura me llogarinë tuaj të biznesit, të cilat mund të përdoren nga i gjithë stafi juaj që ka të drejta në llogarinë e biznesit.
 • Limitet dhe të drejtat e përdorimit për secilën kartë përcaktohen nga ju.

 

Siguria Online

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.
 • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një udhëzues me pikat kryesore që duhet të keni parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.
 • Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuarkëtu.