OTP Bank

2017 – Innovate Your Way Out 2017!

Inovacioni është në qendër të Societe Generale Albania, duke përfaqësuar në të njëjtën kohë një nga katër vlerat kryesore të Grupit Societe Generale. Për këtë arsye më dt. 2 qershor, Societe Generale Albania në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës mori pjesë në konkursin “Innovate your way out”. Për Fakultetin Ekonomik ky është një aktivitet periodik i cili është organizuar shpesh duke synuar qasjen krijuese dhe shpirtin e sipërmarrjes. Societe Generale Albania mori pjesë në këtë aktivitet si pjesë e jurisë dhe dorëzoi çmimin për vendin e dytë. Projekti i kandidatit të cilit iu dorëzua vendi i dytë quhet “Edukim Virtual” dhe përfaqëson një ide të integrueshme në të gjitha fushat e veprimit. Megjithëse, nisma fillestare për këtë projekt buroi nga nevoja e përmirësimit të mësimdhënies dhe proçesit të studimit të shkollave fillore dhe atyre 9–vjeçare, si dhe të shkollave të mesme. Ekipi u ftua për të marrë pjesë në Inovacionin e Jashtëm të zhvilluar nga Laboratori i Inovacionit pranë SGAL për të zhvilluar idenë e tyre për aktivitetin e trajnimit, procesin e shitjes etj. Për tregun vendas, kjo zgjidhje shihet si një revolucion në metodat e mësimdhënies, sepse ilustron në imazhe reale figurat e ndryshme 2D në fusha të ndryshme si kimia fizika, biologjia, anatomia, etj. E bën më të lehtë për tu kuptuar pa qenë e nevojshme të humbasësh kohë në imagjinatë.