Regjistrohuni

Të Dhënat

  Emer(i detyrueshem)

  Mbiemer (i detyrueshem)

  Email (i detyrueshem)

  Telefon (i detyrueshem)

  Qyteti (i detyrueshem)

  Karta e identitetit

  *Me rregjistrimin si agjent per shitjen e pasurive te paluajtshme te OTP Bank ju merrni automatikisht dhe newsletter me perditesimet me te fundit te portofolit te pronave

  Info

  Të gjitha pronat janë nën pronesinë e  OTP Bank Albania Sh.a.

  Pronat janë fituar në rrugë ligjore dhe manaxhohen tëresisht nga strukturat e Bankës.

  Gjithashtu veprimet ligjore në lidhje me shitjen e këtyre pronave kryhen nga Banka.

  Translate »