Truall 17,675 m² & Ndertese 3,990 m² Levan Fier

Vendodhja: 

 • Pasuria është Truall me sipërfaqe 17,675 m² dhe Ndërtesë me sipërfaqe totale prej 3,990 m². Ndodhet në Zonën Kadastrale 2436, në njësinë administrative Levan, rrethi Fier.
 • Kjo pronë ndodhet rreth 1.1 km në distancë ajrore në veriperëndim të qendrës së Levanit, rreth 3.5 km në verilindjetë shtratit të Lumit Vjosa dhe rreth 8.2 km në jugperëndim të qendrës së qytetit të Fierit.
 • Zona është kryesisht rurale me karakter bujqësor dhe blegtorial, por qe vitet e fundit ka patur zhvillim me ndertesa te reja, kryesisht per banim por edhe per qellime biznesi.

Pershkrimi:

 • Prona është Truall & Ndërtesë dhe ne te shkuaren ka funksionuar si stalla lopësh por aktualisht nuk eshte në përdorim.
 • Trualli me sipërfaqe të regjistruar prej 17,675 m² ka formë drejtkëndore, të rregullt dhe shtrihet në një zonë fushore.
 • Mbi këtë sipërfaqe janë zhvilluar 6 objekte (ish stalla lopësh) më sipërfaqe të gjurmës ndërtimore në total 3,990 m². Këto stalla janë ndërtuar rreth viteve 80’ për kooperativën bujqësore (ish ndërrmarrje bujqësore) të Levanit..
 • Secili objekt (ish stallë) përbëhet nga një ambjent i pandarë duke krijuar një hapsirë të vetme e cila ndriçohet dhe ventilohet nga të gjitha fasadat e saj.
 • Prona shume e pershtatshme per zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme qe lidhen me rritjen ose tregtine e gjese se gjallle apor per biznese qe kerkojne kapacitete te medha magazinimi.

Informacioni agjentit

+355689038955

+35544538327

prona.al@otpbank.al

Danjel Cara  Ι  Real Estate Manager  Ι  Mob. 0689038955  Ι  Email: danjel.cara@otpbank.al

Formulari i Ofertes Financiare per Blerjen e Prones  Location Info
  Translate »