Toke Are 9,990 m2 Porto Romano, Durres

Vendodhja :

  • Ndodhur prane depozitave te portit te Porto Romanos, Durres.
  • E pershtatshme per ndertimin depozitave te Naftes dhe Gazit, si dhe per vepra te tjera madhore ne fushen e prodhimit te energjise.

 

Pershkrimi :

  • Prona ka nje siperfaqe totale 9,990 m² prane rruges se brendshme “Shen Pjeter” qe lidh rrugen e porto romano me rrugen per ne Sektor Rinia.
    Toka ka dimensione te rregullta ne forme drejtkendore me gjatesi 175 m dhe me gjeresi 57 m.
    Ne baze te masteplanit te miratuar nga K.RR.T.SH percaktohet qe te gjitha veprimtarite ne lidhje me Naften, Gazit dhe te nenprodukteve te tyre do te perqendrohen ne kete zone.

 

Location Info
Translate »