Toke Are 23,000 m² Rinia / Porto Romano, Durres

Vendodhja :

  • Ndodhur prane depozitave te portit te Porto Romanos, Durres
  • E pershtatshme per ndertimin depozitave te Naftes dhe Gazit, si dhe per vepra te tjera madhore ne fushen e prodhimit te energjise.

 

Pershkrimi :

  • Prona ka nje siperfaqe totale 23,000 m² perbere nga dy toka me siperfaqe 9,000 m² + 14,000 m².
  • Prona ndodhet ne zone e Porto Romanos ne Durres. Ka forme te rregullt me dimensione 179 m * 128.5 m.
  • Ne baze te masteplanit te miratuar nga K.RR.T.SH percaktohet qe te gjitha veprimtarite ne lidhje me Naften, Gazit dhe te nenprodukteve te tyre do te perqendrohen ne kete zone.

Informacioni agjentit

+355689038955

+35544538327

prona.al@otpbank.al

Manaxheri per Shitjen e Aseteve është personi përgjegjës për kërkimin dhe negocimet e para me ata blerës të mundshëm që janë të interesuar për pronat e OTP Bank.

Formulari i Ofertes Financiare per Blerjen e PronesLocation Info
Translate »