Toke Are 10,000 m² Priske e Madhe, Tirane

Vendodhja: 

  • Prona ndodhet në Prisken e Madhe, rreth 7 km ne juglindje te qendres se qytetit te Tiranes.
  • Ajo eshte e pozicionuar rreth 1.5 km larg në vijë ajrore në krahun lindor te aksit rrugor
    Farke-Surrel qe ndodhet ne ndertim e siper.
  • Zona ku perfshihet prona, eshte nje zone kodrinore me nje terren te pjerret, thuajse e paprekur nga ndertimet.
  • Rreth 1 km ne perendim te prones ndodhet komuna e Farkes se Madhe.

 

Pershkrimi:

  • Prona sipas statusit ligjor, si dhe sipas gjendjes faktike eshte e llojit Toke Are.
  • Prona shtrihet ne nje terren kodrinor me pjerresi e cila vjen ne zbritje nga ana lindore ne ate perendimor.
  • Toka nuk ka rrethim dhe per momentin eshte ne gjendjen natyrale te nje toke me shkure e peme te vogla.

Informacioni agjentit

+355 68 90 38 955

prona.al@otpbank.al

Manaxheri per Shitjen e Aseteve është personi përgjegjës për kërkimin dhe negocimet e para me ata blerës të mundshëm që janë të interesuar për pronat e OTP Bank.

Formulari i Ofertes Financiare per Blerjen e PronesLocation Info
Translate »