ANKAND _ Hotel “Grand” Kruje

Banka OTP Albania SH.A (me pare “Societe Generale Albania) organizon Ankand me Çmim Minimal për shitjen e prones Hotel “GRAND” me vendodhje ne KRUJE.

Kjo eshte nje mundësi unike vëtëm për këtë Ankand dhe eshte aplikuar një ulje e çmimit te shitjes ne masen 60% per kete prone. Çmimi minimal per te filluar Ankandin eshte vlera 199,000 Euro.

Jeni të ftuar që të merrni pjesë në këtë eveniment që do të organizohet në Tiranë, më datë 11 Shtator 2019, tek Hotel Mak Albania (ish Sheraton), në orën 14.00 deri ne oren 16.00.

Pjesmarrja ne Ankand realizohet pasi te keni paguar tarifen e pjesmarrjes ne vleren 2,000 EUR dhe te keni paraqitur dokumentacion ne lidhje me burimin e te ardhurave me te cilat do te blihet prona.

Ky Ankand nuk organizohet sipas procedurave te Zyrave Përmbarimore por është një iniciativë ekskluzivisht e Bankës OTP Albania. Pas këtij Ankandi nuk do të këtë raund të dytë për dërgimin e ofertave të blerjes.

Per me shume info shkarkoni katalogun e prone Krujë – Hotel Grand_Katalogu (1)

Informacioni agjentit

+355689038955

+35544538327

prona.al@otpbank.al

Manaxheri per Shitjen e Aseteve është personi përgjegjës për kërkimin dhe negocimet e para me ata blerës të mundshëm që janë të interesuar për pronat e OTP Bank.

Formulari i Ofertes Financiare per Blerjen e PronesLocation Info
Translate »