Njesi 230 m², Kati 1, Shkoder

Vendodhja:

 • Prona ndodhet ne qytetin e Shkodres, rreth 500m ne verilindje te qendres se qytetit, si dhe 140m ne verilindje te sheshit “Demokracia”.
 • Ndertesa ku ndodhet Prona eshte e vendosur ne kryqezim te tre rrugeve: ‘Hasan Riza Pasha’, “Vaso Kadia” dhe “Nuri Bushati”, buze kesaj te fundit, ne anen verilindore te saj.
 • Zona ku ndodhet prona perben nje zone te vjeter autoktone ne qytet, ku mbizoteron karakteri tregetar dhe ai i biznesit e sherbimeve, me objekte te tipiti markete, bar-restorante, dyqane suveniresh, hotele, bujtina etj.

 

Pershkrimi:

 • Prona eshte e llojit Njesi qe ndodhet ne katin e pare teknik te nje ndertese 11 kat, me 1 kat nentoke, ne rrugen ‘Nuri Bushati’.
 • Sipas çertificates se pronësisë, leshuar nga ZVRPP Shkoder, prona eshte e rregjistruar ne emer te Bankes, me pasurie 1/600-N15, me sipërfaqe 230 m2, ndodhur në zonën kadastrale 8593, volumi 27, faqe 10, Shkoder.
 • Prona aksesohet direkt nga rruga kryesore “Nuri Bushati” dhe forma e brendshme eshte e rregullt, drejtkendore, me shtrirje sipas drejtimit verilindje-perendim, paralel me trotuarin e rruges ‘Nuri Bushati.
 • Njesia eshte e organizuar ne nje ambjent zyre te perbashket, ku jane shperndare postet e punes/tavolina e karrike si dhe orendi te tjera zyre. Pjesa e ambjenteve ndihmese ka nje ndarje zyre e vecante, qe sherbejne si ambjent serverash, dhoma e UPS, si dhe tualetet.

 

Shkarko prezantimin e prones:

Prone per Shitje _ Njesi 230 m² , Kati 1, Shkoder

Informacioni agjentit

+355689038955

+35544538327

prona.al@otpbank.al

Danjel Cara  Ι  Real Estate Manager  Ι  Mob. 0689038955  Ι  Email: danjel.cara@otpbank.al

Formulari i Ofertes Financiare per Blerjen e Prones  Location Info
  Translate »