Specialist, Sektori i Kontrollit Manaxherial dhe Konsolidimit

Specialist, Sektori i Kontrollit Manaxherial dhe Konsolidimit

Pozicioni : Specialist

Sektori: Sektori i Kontrollit Manaxherial dhe Konsolidimit

Divizioni: Finance dhe Zhvillimi Strategjik

Objektivat Paresore

 • Përllogaritje e rregullim SNRF dhe rakordimi i databazave sipas SNRF-ve;

 • Përgatitja e Paketës Raportuese në Grup sipas SNRF-ve ;

 • Ndërtimi i Pasqyrave lokale mujore sipas SNRF-ve;

 • Merr pjesë në përgatitjen e raporteve mujore të brendshme dhe KPI-ve;

 • Përgatit raporte tremujore të kërkuara nga palet e treta;

 • Ndërlidhës në marrëdhenien me auditorët e jashtëm për t’i pajisur me informacione e dokumenta mbështetëse;

 • Merr pjesë në raportime Ad-hoc të brendshme dhe të jashtme;

 • Komenton mbi variancat e zërave kryesor të Bilancit dhe P&L sipas raportimit në Grup.

Aftesite e kerkuara

 • Njohuri mbi standartet SNRF (ose ACCA në proces);

 • Ekpericencë të mëparshme në finance, sektori bankar

 • Aftësi për t’u përshtatur me afatet e raportimeve dhe mbingarkesën;

 • Korrekt dhe kritik ndaj shifrave përpara së të dorëzohen tek supervizori.

 • Aftësi për t’u përshtatur dhe për të punuar në grup.

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al

Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i aplikimeve është 5 Mars 2020.