Drejtor Dege, Rajoni Tirane

Drejtor Dege, Rajoni Tirane

Pozicioni : Drejtor Dege, Rajoni Tirane

Divizioni: Retail

Objektivat Kyçe

Te arrije realizimin e objektivave ne fushen e biznesit te deges percaktuar ne targetat e vendosur qysh ne fillim te vitit ne fushen e:

 • a. Kredive Retail & cilesine e tyre

 • b. Depositave

 • c. Paketave

 • d. Marrveshjeve te pagave

 • e. Klienteve aktive

 • f. Etj…

Rolet & Pergjegjesite Kryesore

 • Te kete aftesi per te perfaqesuar me profesionalizem degen e Bankes dhe te marre pergjegjesi per tere veprimtarine e saj, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, statutin dhe udhezimet e Drejtorise se Pergjithshme te Bankes OTP Albania.

 • Te zoteroje me integritet moral si element thelbesor ne perfaqesimin me dinjitet te emrit te bankes.

 • Te kete aftesi organizuese, drejtuese dhe kontrolluese ne funksion te administrimit te veprimtarise se perditshme te Deges dhe te stafit te saj.

 • Te menaxhoje dhe te kujdeset per ndertimin dhe funksionimin normal te marredhenieve midis deges dhe departamenteve te tjera ne Drejtorine e Pergjithshme me qellim arritjen e objektivave dhe permiresimin e cilesise se sherbimit ndaj klienteles.

 • Te zoteroje njohurite e domosdoshme per produktet e bankes dhe njekohesisht te kete aftesi shitese

 • Te njohe thellesisht cdo veprimtari opracionale te deges dhe te siguroje qe gjith veprimtaria e personelit te deges eshte ne perputhke me procedurat perkatese

 • Mban pergjegjesi per cdo veprim financiar dhe cdo transaksion te urdheruar, vleresuar apo kontrolluar prej tij.

Kualifikime te Nevojshme

 • Diplomë e shkollës së lartë, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te, eksperiencë pune në te njejtin profil ne sistemin bankar.

 • Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit.

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al

Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i aplikimeve është 24 Mars 2020.