Paketa e Pensionit

Paketa e Pensionit

Paketa e Pensionit

Keni punuar për këtë ditë.
 • Paketa ofrohet pa afat;

 • Përmbajtja e paketës:

Llogari rrjedhëse

Karte debiti Maestro

Depozitë Elastike

Karte debiti Maestro

MPAY

Klientëve ju aplikohet komision mujor për paketën. Komisioni mbahet nga llogaria rrjedhëse çdo fund muaji.

Përfitimet e klientit:

Duke u paisur me paketën e Pensionit, ju do të përfitoni:
 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë;

 • Aksesim 24 orë në ditë, në 7 ditë të javës i Llogarisë Rrjedhëse nëpërmjet Kartës së Debitit;

 • Tërheqje nëpërmjet Kartës së Debitit pa komision në çdo ATM të OTP Bank;

 • Pagesë pa komision në çdo POS brenda vendit;

 • Mundësi e aksesimit të llogarisë nga të gjtha ATM dhe POS jo vetëm brenda por edhe jashtë vendit;

 • Blerje në internet nëpërmjet Kartës së Debitit duke shfrytëzuar fondet në llogarinë rrjedhëse;

 • Mundësi kursimi në baza të rregullta mujore duke kaluar fondet nga Llogaria Rrjedhëse në Depozitën Elastike;

 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse, pagesë të faturës së energjisë elektrike, rimbushje e numrave me parapagesë në çdo moment, nëpërmjet shërbimit MPAY.

Dokumentacioni i kërkuar:

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës jane si më poshtë:
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti