Mastercard

Mastercard

 • Karta është e vlefshme për një periudhë 36 mujore dhe rinovohet në mënyrë automatike.

 • Mundësi pajisje me disa karta të lidhura me llogarinë tuaj të biznesit, të cilat mund të përdoren nga i gjithë stafi juaj që ka të drejta në llogarinë e biznesit.

 • Limitet dhe të drejtat e përdorimit për secilën kartë përcaktohen nga ju.

Edhe më shumë mbi Kartën e Biznesit

 • Mundësi tërheqje në ATM brenda dhe jashtë Shqipërisë:

– Limit i tërheqjes – 50.000 Lek/ditë

– Numri i tërheqjeve – pa limit

 • Pagesa në POS brenda dhe jashtë Shqipërisë:

– Limit i pagesave – 100.000 Lek/ditë

– Numri i pagesave – pa limit

Përfitimet nga Karta e Biznesit

 • Aksesoni (ju dhe/ose stafi i caktuar prej jush) fondet në llogarinë tuaj të biznesit në çdo moment

 • Tërheqje CASH nga llogaria juaj në të gjitha ATM-të nëpër botë

 • Pagesa dhe blerje për llogari të biznesit tuaj në të gjitha pikat e shitjes POS në botë

 • Blerje në Internet për llogari të biznesit tuaj

 • Informacion për gjendjen e llogarisë në të gjitha ATM-të e OTP Bank

 • Karta e biznesit është e pajisur me siguracion që ju ofron mbështetje financiare në raste:

Aksidentesh brenda dhe jashtë vendit

Vonesa në fluturim ose në mbërritjen e bagazheve

Asistence Mjekësore

SIGURIA ONLINE

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.

 • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një udhëzues me pikat kryesore që duhet të keni parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.

 • Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.