Lajmet

Qendra e Medias

Në këtë rubrikë do të gjeni të pasqyruar veprimtarinë e Bankës OTP Albania nëpërmjet njoftimeve për shtyp.
Për të marrë kontakt me Banken apo me titullaret e saj per qellime mediatike, jeni të lutur të na kontaktoni me:
Znj. Jonila Janku
Drejtor i Departamentit Marketing
E mail: jonila.janku@otpbank.al; info@otpbank.al
Cel : +355 69 2121 244
Tel. : +355 44 538 133

Të reja

Të hershme