Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Më shumë kohë, më shumë para.

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

  • Norma interesi që rriten çdo vit;

  • Përfitim të interesave çdo vit në llogarinë tuaj;

  • Mundësi e tërheqjes se fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi, duke përfituar interesat e viteve te mëparshëm;

Më shumë mbi Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

  • Depozita ofrohet në monedhën Lekë;

  • Shuma minimale: 100,000 Lekë;

  • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;

  • Maturimi: 5 dhe 7 vjet;

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Interesi i depozitës

Depozita Horizont me Interes të PërshkallëzuarViti IViti IIViti IIIViti IVViti VViti VIViti VII
5 Vjeçare1.10%1.50%2.00%2.90%5.50%
7 Vjeçare1.00%1.90%2.00%3.50%4.30%5.40%7.10%

Si mund të përfitoni Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti